Trang Nhà Gia Đình Phật Tử

- Lễ Khai Mạc

- Lễ Rước Tượng Phật Ngọc

 

Video lễ Cung Nghinh Phật Ngọc tại San Jose, CA

- Lễ Khai Mạc (Phần 1)

- Lễ Khai Mạc (Phần 2)

 

 
Who's Online
We have 2 guests online
         Nhà Bảo Trợ

Chân thành cảm tạ công đức của các nhà bảo trợ


Tiệm vàng Hưng PhátLee's Sandwiches


Realty World - Golden Hills


Thuan Thanh Supermarket


Trang vàng cho thế hệ mới


Di Lac Cuisine


Lamour Des Baguettes Bakery & Deli


SBK Stone Arts


Bich Lien


Tran Dac Fine Jewelry Design


SILICON VALLEY'S WEEKLY NEWSPAPERS


Vietoday Television


Kolac Foods Corporation


Euro Delights


Chau Nguyen Fashion


Ban Nhac Tran's Brother


BN Realty and Investments


T&M Contractors


MC Construction
California TV


Sunrise Video


Dr.Lang HuynhDown Load
Brochure download icon
Sách bướm về Phật Ngọc
Poem download icon
Jade Buddha Poem by Quảng Từ Vân
Song download icon
Jade Buddha Song composed by Le Minh Hien
Media Kit download icon
Thông tin về Phật Ngọc
Chorten Newsletter download icon
Chorten, No. 29
Bản tin về Đại Bảo Tháp
leminhhien
Dòng nhạc Lê Minh Hiền